Fermented and Dry Goods

Fermenterade och torra varor

Kombucha Green Tea

kr30.00

Tempeh 200g

kr46.00

*Products displayed here may change availability when store opens / Produkter som visas här kan ändra tillgänglighet när butiken öppnas